Nieuws

Onderstaand treft u onze database van nieuwsberichten aan.


Verordening persoonlijke beschermingsmiddelen Verordening persoonlijke beschermingsmiddelen

De Europese Commissie diende eind maart 2014 een voorstel in om de PBM-richtlijn (89/686/EEG) te vervangen door een direct toepasbare verordening


Lees meer