CREATE ACCOUNT

VALBESCHERMING

Veilig werken op hoogte is veel meer dan het uitkiezen van het juiste harnas of vallijn.

De juiste valbescherming is nodig om de risico’s te verkleinen. Er zijn veel daken waar nog geen voorzieningen voor de dakgebruiker aanwezig zijn om veilig te kunnen werken.

Bij kortstondige werkzaamheden zijn de risico’s het grootst. Een dak is een werkplek voor de dakgebruiker. De gebouweigenaar draagt verantwoordelijkheid voor het aanbrengen van voorzieningen om veilig te werken en hoort het niet te verleggen naar de dakgebruiker of diens werkgever.

TOP