CREATE ACCOUNT

VALBESCHERMING

Veilig werken op hoogte is veel meer dan het uitkiezen van het juiste harnas of vallijn. De juiste valbescherming is nodig om de risico’s te verkleinen. Er zijn nog veel daken waar geen voorzieningen voor de dakgebruiker aanwezig zijn. Bij kortstondige werkzaamheden zijn de risico’s het grootst.

Een dak is een werkplek voor de dakgebruiker. Het is de gebouweigenaar die de verantwoordelijkheid draagt voor het aanbrengen van voorzieningen zodat er veilig gewerkt kan worden, deze hoort dit niet te verleggen naar de dakgebruiker of diens werkgever.

TOP