CREATE ACCOUNT

Training & Support

Voor de medewerkers van onze partners en dealers geeft Hütter Safety trainingen, die nodig zijn om de valbescherming systemen goed te kunnen projecteren en calculeren,
te installeren en inspecteren. De gegeven modules zijn bedoeld om voldoende specifieke kennis en ervaring op te doen.

Inhoud training:

 • Valbescherming ontwerp
 • Normen en verantwoordelijkheid
 • Scope valbescherming systemen
 • Calculatie
 • Bevestigingstechniek
 • Installatie training
 • Inspectie en onderhoud
 • Certificaten
 • Technisch support

De theoretische en praktische trainingen worden in het trainingscentrum in ons pand in Hoofddorp gegeven door ervaren valbescherming specialisten van ons bedrijf. In overleg met de deelnemers wordt het programma vastgesteld op basis van hun ervaring en kennis op het gebied van valbeveiliging.

Dat is effectiever voor de deelnemers! De cursus is bedoeld voor bestaande of nieuwe klanten van onze valbeveiliging systemen en is geschikt voor iedereen, die over zowel projectering, installatie als keuringen gaat! Ook geven wij specifieke technische/commerciële informatie seminars ter ondersteuning en promotie van nieuwe projecten.

Met technisch support zijn wij beschikbaar om uw technische en andere product vragen te beantwoorden of advies te geven!


 

EN NORMEN EN VALBEVEILIGING

 

EN795-TS 16415:2012 norm voor valbeveiliging

Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen:

 • Verankeringsvoorzieningen
 • Eisen en beproeving

 

De EN 795:1996 is een geharmoniseerde Europese norm, en is opgevolgd door EN795:2012 en TS-16415.
De EN 795 is onderverdeeld naar zes deelgebieden:
EN 795 A voor enkele ankerpunten voor platte en hellende daken
EN 795 A2 voor enkele ankerpunten voor hellende daken
EN 795 B tijdelijke verankeringsvoorzieningen
EN 795 C permanente lijnsystemen
EN 795 D horizontale railsystemen
EN 795 E doodgewicht anker

De klassen A, B, D, vallen niet onder de PBM richtlijn 89/686.

De EN 795 is een type goedkeuring. Type goedkeuring betekent dat testen, uitgevoerd door een Notified Body (gecertificeerde keuringsinstantie), hebben uitgewezen dat het product voldoet aan hetgeen in de norm is gesteld.

De goedkeuring heeft betrekking op het product (type goedkeuring) en niet op de installatie ervan.

De materialen moeten voldoen aan de C.P.R. (Construction Product Regulation). Het is aan de leverancier c.q. installateur, t.w fabrikant om aan te tonen dat de sterkte van de bevestiging op de constructie of het gebouw voldoet. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een constructieberekening en een trekproef, zoals beschreven in de EN 795 (belasting van 500 kg gedurende 15 sec).

Bij installatie wordt een Technisch Montage Dossier bijgehouden, waarin alle informatie met betrekking tot de plaatsing van de valbeveiligingsproducten c.q. -systemen berekeningen etc. worden gedocumenteerd. De feitelijke situatie van voor de montage, de toegepaste materialen en bevestigingsmiddelen, de waterdichtheid, de uitgevoerde trekproeven etc.

Bij oplevering/afnemen krijgt de klant het gebouwgebonden dossier met daarin de toegepaste materialen en berekeningen en een certificaat, informatie over de geplaatste materialen alsook een verklaring dat het geleverde aan de desbetreffende normen voldoet. Belangrijk is dan nog om ervoor te zorgen dat de geleverde en geïnstalleerde producten jaarlijks worden gekeurd door een competent persoon, bijv. een keurmeester valbeveiliging.

 

 

EN 353-1:2014 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Deel 1: Meelopende valbeveiliger met starre ankerlijn

EN 353-2:2014 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Deel 2: Meelopende valbeveiliger met flexibele ankerlijn

EN354:2010 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegenvallen - Veiligheidslijnen EN 354:2010

EN 355:2002 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Schokdempers

EN 358:1999 Persoonlijke uitrusting voor werkplekpositionering en ter voorkoming van vallen - Gordels en verbindingsmiddelen voor behoud werkplek positionering 

EN 360:2002 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Valbeveiligers met automatische lijnspanner

EN 361:2002 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Harnasgordels

EN 362:2004 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Koppelingen

EN 363:2008 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Persoonlijke beschermingsuitrusting tegen vallen

EN 363:2002 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegenvallen - Valbeveiligingssystemen

EN 365:2004 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie, merken en verpakking

 

 

NIEUWSBRIEF

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf geïnformeerd over nieuws en aanbiedingen.

Wij nemen uw privacy zeer serieus. Afmelden kan altijd door te klikken op de link onder in de nieuwsbrief.

TOP