CREATE ACCOUNT

OOGBESCHERMING

Het belang van goede oogbescherming

Met een risico-inventarisatie kan worden vastgesteld of er mechanische, chemische of thermische risico’s op de werkplek aanwezig zijn. Het effect op het menselijk oog van verschillende gevaren zijn talrijk en complex, beginnend van kleine irritaties tot totale blindheid.

Soorten risico’s
Mechanische beschadigingen kunnen ontstaan door rondvliegende delen of deeltjes. Hete vloeistoffen of gesmolten vaste stoffen kunnen leiden tot brandwonden. De chemische risico’s zijn fijne poeders, aerosolen, vloeistoffen, rook, gassen en dampen. Het effect van fijn cementstof zal geen mechanisch risico vormen, maar het sterke alkaline-effect van zulke materialen kan ernstige brandwonden veroorzaken.

Werkzaamheden zoals het spuiten van aerosolen en verf, houden minder risico’s in dan het werken met oplosmiddelen en chemicaliën, waar spatten in het oog of op het gelaat serieuze beschadiging kunnen opleveren. De gevaren van straling uit het elektromagnetisch spectrum (UV-IR-laser) kunnen in de diverse golflengten, afhankelijk van duur van het gebruik of blootstelling, met de juiste oogbescherming worden opgelost.

De juiste bescherming
Let bij het bepalen van de gewenste bescherming op de volgende omstandigheden:
— Correctieve werking of geen correctieve werking
— Optische klasse (1, 2 of 3)
— Mechanische bescherming; vereiste stoot- of slagweerstand (S of F)
— Chemische bescherming
— Filterend effect
— Bescherming tegen oppervlaktebeschadiging
— Weerstand tegen beslaan
— Verhoogd stralingsrisico

Hütter Safety kan u helpen met het opzetten van een goed oogbeschermingsprogramma, van risico-analyse tot oplossingen door het leveren van het juiste oog- of gezichtsbeschermingsmiddel voor verschillende beroepsgroepen. Op de ervaring en de kwaliteit van de dienstverlening van Hütter Safety kunt u rekenen.

TOP